Công ty thám tử uy tín TP HCM KL – Xâm phạm bí mật đời tư ?

Cho đến nay, theo Ông Trần Công Khoa – Giám đốc công ty thám tử uy tín TP HCM KL nghiên cứu và tổng hợp thì pháp luật nước Việt Nam vẫn chưa có quy định rõ ràng về “Bí mật đời tư” là gì, phạm vi ra sao, chỉ có quy định hình phạt cho việc xâm phạm “Bí mật đời tư”. Cụ thể, một số quy định về vấn đề này được đề cập trong các văn bản sau:

Read more
 
Skip to toolbar