Phần mềm gián điệp theo dõi điện thoại

Phần mềm gián điệp theo dõi điện thoại, là phần mềm chuyên thu thập thông tin từ điện thoại qua mạng internet mà không có sự nhận biết và cho phép từ người sở hữu máy. Thông thường đây là các phần mềm chạy ẩn “rất khó nhận biết” sự hiện diện, nhờ đó dễ dàng thu thập thông tin, các thông tin được thu thập thường là ID, Password tài khoản đăng nhập, giao dịch online, tin nhắn, cuộc gọi thoại hoặc mã thẻ tín dụng…

Read more

Nguyên lý hoạt động máy phá sóng GPS

Máy phá sóng GPS đã được nghiên cứu và tạo ra bởi các tổ chức chính phủ, quân đội nhằm không để kẻ thù hoặc thế lực đối địch có thể xác định vị trí chính xác của các yếu nhân hoặc vị trí quan trọng hoặc để làm rơi tên lửa hành trình được dẫn đường dựa vào sóng GPS.

Read more
 
Skip to toolbar