Cách chọn cổ phiếu đầu tư cơ bản trên thị trường chứng khoán

Cách chọn cổ phiếu đầu tư cơ bản trên thị trường chứng khoán – Theo tạp chí Forbes 2018, top 1837 người giàu nhất thế giới, tỷ lệ nhiều nhất chiếm 14% tương đương 310 người giàu nhờ đầu tư tài chính. Kế đến là thời trang, bán lẻ (11%) bất động sản (10%). Nhiều bạn trẻ mới tham gia vào thị trường chứng khoán hoặc các nhà đầu tư có kinh nghiệm ít nhiều cũng có băn khoăn trong chiến lược đầu tư cũng như trăn trở trong việc chọn cổ phiếu nào đầu tư trong số gần 3.000 mã chứng khoán trên các sàn giao dịch.

Read more
 
Skip to toolbar