Thám tử tư điều tra ngoại tình

“Thám tử tư KL dựa vào khảo sát của Viện Nghiên Cứu Xã Hội Kinh Tế và Môi Trường (iSEE) được khảo sát trên 1.500 người, được tiến hành trong tháng 5-6/2016, ngoại tình (đạt tỷ lệ 16%) là 1 trong 3 vấn nạn mà Việt Nam phải đối mặt trong thời kỳ văn hóa Việt Nam hội nhập văn hóa các nước.

Read more
 
Skip to toolbar