Nguyên lý hoạt động máy phá sóng GPS

Máy phá sóng GPS đã được nghiên cứu và tạo ra bởi các tổ chức chính phủ, quân đội nhằm không để kẻ thù hoặc thế lực đối địch có thể xác định vị trí chính xác của các yếu nhân hoặc vị trí quan trọng hoặc để làm rơi tên lửa hành trình được dẫn đường dựa vào sóng GPS.

Read more
 
Skip to toolbar