Nguyên tắc Thám tử KL

Nguyên tắc thám tử KL

Chúng tôi không đòi hỏi cao ở các thám tử viên tuy nhiên đây là 5 điều tuyệt đối phải có ở một thám tử chân chính.

5 điều răn thám tử

  • Một cái đầu bình tĩnhlinh hoạt
  • Một trái tim trung thực
  • Một lòng kiên nhẫn
  • Hành động có trách nhiệm
  • Tinh thần hợp tác

Chúng tôi sẽ không có một khuôn mẫu cho cách làm việc của mỗi thám tử viên, điều duy nhất cần đạt được ở đây là mục tiêu của nhiệm vụ.

Cám ơn sự quan tâm của các thám tử viên tương lai.

 
Skip to toolbar