Công ty thám tử uy tín TP HCM KL – Xâm phạm bí mật đời tư ?

Công ty thám tử uy tín TP HCM KL – Xâm phạm bí mật đời tư ?

Cho đến nay, theo Ông Trần Công Khoa – Giám đốc công ty thám tử uy tín TP HCM KL nghiên cứu và tổng hợp thì pháp luật nước Việt Nam vẫn chưa có quy định rõ ràng về “Bí mật đời tư” là gì, phạm vi ra sao, chỉ có quy định hình phạt cho việc xâm phạm “Bí mật đời tư”. Cụ thể, một số quy định về vấn đề này được đề cập trong các văn bản sau:

 1. Hiến pháp năm 2013;
 2. Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS);
 3. Luật Giao dịch điện tử năm 2005 (Luật GDĐT);
 4. Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009 – BLHS).
 5. Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân (1989)
 • Điều 21 Hiến pháp năm 2013 có quy định:

“1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.
Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn
2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác”

 • Tại Điều 38 Bộ luật dân sự hiện hành, có quyền bí mật đời tư, như sau:

“1. Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
2. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
3. Thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.
Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

 • Khoản 2 Điều 46 Luật GDĐT quy định:

“Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin về bí mật đời tư hoặc thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà mình tiếp cận hoặc kiểm soát được trong giao dịch điện tử nếu không được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

 • Điều 25 Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 có quy định về trách nhiệm của thầy thuốc

“… phải giữ bí mật về những điều có liên quan đến bệnh tật hoặc đời tư mà mình được biết về người bệnh”.

 • Điều 125 Bộ luật hình sự có quy định Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, như sau:

“1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị  xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c)  Phạm tội nhiều lần;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.”

 Bình luận và nhận xét của công ty thám tử uy tín TP HCM KL về “Bí mật đời tư như sau:

Công ty thám tử uy tín TP HCM KL - Luật xâm phạm đời tư - Bí mật đời tư là gì và phạm vi như thế nào ?
Công ty thám tử uy tín TP HCM KL – Luật xâm phạm đời tư – Bí mật đời tư là gì và phạm vi như thế nào ?

Có 2 vấn đề cần được xem xét ở đây:

A. Quy định chi tiết “Bí mật đời tư” là gì

Đây là vấn đề được tranh cãi nhiều nhất. Theo những ý kiến chung nhất của các chuyên gia và giám đốc công ty thám tử uy tín TP HCM KL – Ông Trần Công Khoa cho rằng : “Bí mật đời tư của cá nhân được hiểu là những gì gắn với nhân thân con người, bao gồm những thông tin, tài liệu, hình ảnh về cá nhân, việc làm, tình yêu, gia đình, các mối quan hệ… mà người này không muốn để “lộ ra” cho người khác biết.

Nói cách khác, bí mật đời tư có thể hiểu là chuyện riêng của người này mà không muốn cho người khác biết.

Ví dụ: con ngoài giá thú, di chúc, hình ảnh cá nhân, tình trạng sức khỏe, bệnh tật, các loại thư tín, điện thoại, điện tín…”.

Vì thế nên, bất cứ ai thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư cá nhân người khác,

 • Không phân biệt những thông tin, tư liệu ấy đang được cá nhân đó giữ bí mật hay đã được cá nhân đó để lộ ra
 • Không được sự đồng ý của cá nhân đó đều là xâm phạm bí mật đời tư.
 • Còn nếu các thông tin, tư liệu cá nhân đã được công khai, lộ ra thì không còn là bí mật đời tư nữa.

B. Vấn đề thứ hai đặt ra là có phải mọi thông tin thuộc về cá nhân mà cá nhân muốn giữ bí mật sẽ trở thành “bí mật đời tư” và được pháp luật bảo vệ.

Theo quan điểm của tác giả và những chuyên gia trong ngành luật cho rằng: “Thông tin đủ tiêu chuẩn để được xem là “Bí mật đời tư” phải là những thông tin hợp pháp. Bởi vì những thông tin trái pháp luật, đạo đức thì không còn được pháp luật bảo vệ và không còn được coi là “Bí mật đời tư” nữa.

Công ty thám tử uy tín TP HCM KL


Tóm lại, công ty thám tử uy tín TP HCM KL xin được tóm tắt nội dung bài viết như sau:

“Bí mật đời tư” có thể hiểu là

 • Chuyện riêng của người này mà không muốn cho người khác biết,
 • Không được công khai
 • Phải phù hợp pháp luật.

Bất kỳ ai thu thập thông tin về một cá nhân mà không phân biệt là thông tin đó đang được cá nhân đó giữ bí mật hay không và không được sự cho phép của cá nhân đó gọi là xâm phạm “Bí mật đời tư”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Skip to toolbar